La nostra prioritat és conèixer bé la situació del client/a per fer més rendible la seva empresa i no deficitària, és clar que això no ho podem aconseguir si no li oferim una atenció individualitzada i exclusiva. Per a nosaltres, és molt important parlar, rebre un feedback de part seva, saber què n’opina de les nostres propostes, quina alternativa creu millor, com vol procedir, què necessita i què vol evitar. Tot aquest procés és importantíssim perquè puguem fer bé la nostra feina i ser eficients.